Home 

Thơ Minh Trung

 

 

TINH KHÔI

 
Người tinh khôi, cảnh tinh khôi
Hay là tiếng vọng ngh́n khơi gọi nguồn ?
Dáng hoa thấp thoáng bờ tường
Nhụy lay gió động hương vờn xa xăm!

oOo

Dư  !

Ta dư nhưng vẫn thấy nghèo,
Ngày đêm cứ nghĩ bao điều thiệt hơn.
Hăi hùng khi thấy trống trơn,
Co chân nước rút ră ṃn hụt hơi.
Láo liêng con mắt liếc người,
Hàng hóa hấp dẫn réo mời khôn nguôi.
Mua rồi về vẫn không thôi,
Vẫn ao vẫn ước cho vơi cái nghèo.
Tâm nghèo, trí nghèo, ḷng nghèo,
Sao dứt cho đặng cái nghèo tự tâm.
Lắng ḷng suy nghĩ trầm ngâm,
Phải chăng muôn thuở cái Tâm vẫn giàu ?

 

 
| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.