Home 

 

Thuyền Ai Chở Khi

Thuyền ai chở khi nghing sng lạnh,
Chở hết ph du nhẹ bng chiều,

Ơi ! con cm nm đừng ku quạnh,
Lng ta từ nọ đ c liu !


Thy Chu Yn Tỏa

Thy chu yn tỏa lnh h khuynh,

Ti tẫn ph du mộ ảnh khinh,
Thủy k biệt khiếu h liu lạc,
Ng tm thử độ dĩ c linh!

Hạt Ct

誰舟煙鎖


誰舟煙鎖冷河傾
載盡浮游影暮輕
水雞別叫呼寥落
我心此度已孤零
沙沙

http://www.hatcat79.com/Vanhoc/Tho/Thuyen-ai-cho-khoi-3.jpg 

 

 


| Trang Văn Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.