Home 

T nguyệt

Thm dạ ph vn k phiến tm,
Lạc sương hư huyễn tẩm thanh m.
Tất trng thụy khởi minh hoan khc.
Cổ đại nguyn sơ lnh nguyệt trầm.

oOo

Gửi lng theo ng my khuya,
Nghe hư ảo rụng đầm đa giọt sương.
Dế giun thức dậy reo mừng,
Vầng trăng cổ đại lạnh lng nguyn sơ.

Hạt Ct

 | Trang Văn Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.