HomeTầm Dương hoài

 

Hàn lộ dạ quân quy,

Cầm nguyệt lạc kiều bi.

Thuỷ miên thâm dạ trạo,

Phù vân quyển thanh y.

oOo

Người về sương lạnh canh thâu,

Đàn tôi nhỏ giọt bên cầu rụng trăng.

Chèo khuya sông nước miên man,

Áo xanh một phiến, bàng hoàng mây trôi.

 

 

 

 

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.