Home 

Quỳnh

Tố biện băo trinh hương,
Tri âm hội nhất phương.
Vị quân khai bán dạ,
Bất nhượng điệp phong tường.

 

Tay ngà ôm ấp hương trinh,
Cùng tri âm một tấm t́nh gửi trao.
V́ người nở giữa đêm thâu,
Không cho ong bướm lao nhao tỏ tường.


Hạt Cát

 

 | Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.