Home 

Nhện Sầu Mối Tơ
 
Sao thưa ngi lạnh trăng t,
Khi sương mộng ảo la đ về đu?
Hỏi nhn gian c bao lu?
M con nhện mi giăng sầu mối tơ!
 
Tri Th Sầu Ti


H xứ yn sương quy mộng?
Nguyệt t nga lnh tinh hi,
Vấn nhn gian đa trường cửu?
Nhi th lo quyến sầu ti!
Hạt Ct

 

蜘蛛愁絲
何處煙霜歸夢
月斜瓦冷星希
問人間多長久
而蛛老罥愁絲
沙沙

 

 http://hatcat79.com/Vanhoc/Tho/Nhen-sau-moi-to.jpg

 

 


| Trang Văn Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.