Homemm

Nhất Phiến Vân

 

Nhất phiến bạch vân phù thiên mạt,

Bích không đăng đăng nhiệm phiêu lưu.

Hà tất động tâm biện không sắc,

Khứ lai hợp tán thả như như.

 

oOo

 

Một áng mây trôi trắng cuối trời,

Mênh mông tầng biếc mặc rong chơi.

Hà tất bận tâm bàn không có,

Đến đi tan hợp tự nhiên thôi.

 

mmm

 

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.