HomeMực Đọng Canh tàn

Mực Đọng Canh Tàn

 

Bâng khuâng mực đọng canh tàn,

Thềm rêu ai để bẽ bàng giọt trăng,

Người đi từ độ phù vân,

Có hay hạt bụi phai vàng chiêm bao

 

Thâm Dạ Mặc

 

Tận dạ u trầm tích mặc,

Trích nguyệt sơ tiễu tiển giai

Nhân khứ phù vân thử độ,

Tri đạo mộng đạm trần ai?

 

Hạt Cát

 

 深夜墨

 

夜深幽沈積墨,

滴月疏悄蘚階,

人去浮雲此度,

知道夢淡塵埃?

沙沙

沙沙

 

http://hatcat79.com/Vanhoc/Tho/Muc-dong-canh-tan5.jpg 

 

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.