Home 

暮鳥

孤鳥高飛何處
烟霜歲月浮游
暮風虛無久叫
已心一日天秋

沙沙

  Mộ Điểu

  Cô điểu cao phi hà xứ,
Yên sương tuế nguyệt phù du
Mộ phong hư vô cửu khiếu,
Dĩ tâm nhất nhật thiên thu!

  Cánh Chim Chiều

  Về đâu một cánh chim bay,
Khói sương lăng đăng tháng ngày phù du,
Gió chiều gọi măi hư vô,
Nghe ḷng như đă thiên thu một ngày.

http://hatcat79.com/Vanhoc/Tho/Canh-chim-chieu.jpg

 

 | Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.