HomeLăng Già Nguyệt

Lăng Già nhất phiến nguyệt,
Kim cổ vọng du du.
Sát na sinh trụ diệt,
Hà xứ ngă chân như?

 

Mảnh trăng treo đỉnh Lăng Già,
Mang mang kim cổ ta bà vọng chân.
Sanh trụ diệt sát na tâm,
Biết đâu nguồn cội truy tầm cái ta ?

Hạt Cát

 

 http://hatcat79.com/Vanhoc/Tho/LangGiaNguyet.jpg

 


 | Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.