Home 

Khán Vân


Chưởng trung thư khinh bả,
Mộ xứ tịch huân liêu.
Chẩm mao tùng hạ ngọa.
Khán thế bạch vân phiêu.

Ngắm Mây


Trong tay trang sách hững hờ,
Chiều hôm nắng quái cơi bờ mênh mông.
Gối tranh nằm khểnh cội tùng,
Xem nhân thế đó bềnh bồng trắng mây.

Nguyên Tác & Phiên Bản Việt Hạt Cát

 

 

 http://hatcat79.com/hinhanh/Khan-Van1.jpg

 


 | Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.