HomeCựu không

Giang vĩ âm âm bạch vũ,
Y hàn bạc mộ nhân tung.
Mạc mạc vân chu lộng ảnh,
Cựu không hư viễn khởi phong.

oOo

Nhạt nḥa mưa trắng cuối sông,
Người đi lạnh áo tang bồng chiều lơi.
Thuyền trôi hun hút mây trôi,
Hư không ngày cũ xa vời gió lên.

Hạt Cát


 

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.