Home
Hi C Anh Việt

 

Nhin Kh dịch

 

1.

Cổng đnh giăng nhẹ sương mai

R ro từng đợt  sng di m u

 

(Shrine gate

through morning mist-

A sound of waves by KIKAKU )

 

2.

Lng ti mỏng cnh chuồn bay

Bờ tường vi trắng mn thay dng đời !

 

(My village-dragonflies

 worn white walls by BUSON )

 

3.

Hy cng ngắm đa tinh khi

Nở trong thế giới mun đời khổ đau

 

(Come , see -

Real flowers of this painfull world by BASHO )

 

4.

Sơn ca đa ht vo von

Ngy khng di đủ cho trn m vang

 

(Skylark sings all day-

And day not long enough by BASHO )

 

5.

Thu về ngay cả chim mung,

Những ln my trắng cũng vương nỗi sầu

 

(Autumn ,even the birds

and clouds look old by  BASHO )

6.

Thế Tn nhập diệt Niết Bn

Ngn tay lần hạt chuỗi trng nam m

 

(Buddhas death-day

Old hands clicking rosaries by BASO )

 

7.

Trăng thu trn chiếu rọi

Trn chiếu phn hin ngoi

Im lm thng đợi gi

Di bng di đơn ci.

 

( Full autumn moon

on the straw mat

Pine shadow --- by KIKAKU )

 

8.

Gi động tự phương ty

L vng rơi cuốn bay

Trn dặm đường viễn xứ

Về tụ chốn đng ny

 

( Win in the West fallen leaves

Gathering in the East --- by BUSON )

 

9.

Trưa nay đnh một giấc ngy

Giật mnh thức giấc Xun bay xa rồi !

 

(Short nap-waking

Spring was gone by BUSON )

 

10.

Hồ sương lng đng dặm di

Vầng trăng ring ci mnh ta với mnh.

 

( Miles of frost on the lake

The moons my own by BUSON )

 


| Trang Văn Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.