Home 

http://www.hatcat79.com/Vanhoc/Tho/Quy-Hac.bmp

Quy Hạc

Hạc quy tĩnh không túng dực,
Nguyệt hàn bán dạ thái hư,
Hà thời cổ nhân biệt xứ,
Phản kinh vô ngữ tẫn thu!

 
歸鶴

鶴歸靜空縱翼
月寒半夜太嘘
何時古人別處
反經無語盡秋

沙沙

 

Hạc Về

 
Hạc về vút cánh thinh không,
Nửa đêm trăng lạnh vô cùng thái hư.
Người xưa bỏ xứ bao giờ,
Trang kinh lặng lẽ sang tờ cuối thu.

 
 Hạt Cát - 2012

 

 

 

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.