Home 

 

Bi Chiều Sa Mạc

Hồn ta l bi chiều sa mạc,
Sương khi đn ln ảo nắng vng,
Ta đem tim c đi mi miệt,
Lu rồi my vẫn trắng mnh mang!!!

 

Hoang Mạc Mộ


Ng hồn hoang mạc mộ,
Yn sương ảo t hun,
Đi tm min mật khứ,
Vn cửu bạch man man!!!

Hạt Ct

 

荒漠暮

 

我魂荒漠暮
煙霜幻斜曛
帶心綿密去
雲久白漫漫
沙沙

 

 http://www.hatcat79.com/Vanhoc/Tho/Bai-chieu-sa-mac1.jpg

 

 


| Trang Văn Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.