HomeCầm nguyệt
 
Mộng hồn mang mang dạ,
Cầm lạc lnh cung thương,
Vọng nguyệt thy tại tưởng,
Vấn thế kỷ thời hoan?
 
Lạp Sa

Cầm nguyệt

Mang mang hồn mộng đm trường,
Đn rơi lỡ nhịp cung thương lạnh di,
Ng trăng tưởng bng hnh ai,
Hỏi nhn thế c bao ngy l vui???
Hạt Ct

 

 

http://www.hatcat79.com/hinhanh/camnguyet.jpg 

 

 


| Trang Văn Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.