Home


 

Kinh Trung Bộ 34

"Tiểu Kinh Người Chăn B" (Clagoplaka sutta)

Tot Yếu Bi Kinh (Hạt Ct đọc v tm tắt)

Bi kinh ny Đức Thế Tn giảng giải cho chư Tỳ Kheo khi Ngi hnh ha tại xứ Ukkacela của cc bộ lạc Vajji bn bờ sng Hằng.

Đức Thế Tn lấy v dụ về hai người chăn b ở bn bờ sng Hằng, một người v tr, trong ma gặt hi vo cuối thng ma mưa, người v tr  muốn đưa đn b qua sng m khng quan st hai bn bờ sng Hằng, đuổi đn b qua bờ bn kia tại Suvideha ở chỗ khng c thể lội qua được đ khiến đn b bị tai nạn, tổn thất.

Cũng giống như những Sa-mn hay B-la-mn khng kho biết đời ny, khng kho biết đời sau, khng kho biết ma giới, khng kho biết phi ma giới, khng kho biết tử thần giới, khng kho biết phi tử thần giới, những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị ny, th họ sẽ gặp bất hạnh đau khổ lu di.

Cn  người chăn b hữu tr th khi tới ma gặt hi vo cuối ma mưa, muốn đưa đn b của mnh qua sng, người ny kho quan st hai bn bờ sng, tm chỗ no c thể lội qua được mới đưa đn b qua từ từ, những con b gi đầu đn đi trước, qua tới bờ bn kia một cch an ton, tới những con b đực lớn mạnh, rồi tới những con b con, b ci v đực đ lớn,  cũng qua tới bờ an ton, sau cng những con b con cn nhỏ, cn b, thậm ch c con b con mới sanh chạy theo b mẹ, vừa chạy vừa ku cũng qua tới bờ bn kia được an ton.

Cũng giống như cc Tỷ-kheo, c những Sa-mn hay B-la-mn kho biết đối với đời ny, kho biết đối với đời sau, kho biết ma giới, kho biết phi ma giới, kho biết tử thần giới, kho biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng, cần phải nghe, cần phải tin những vị ny, th họ sẽ được hạnh phc, an lạc lu di.

Với hai trường hợp trn Ngi đ phn tch giảng giải cho chư Tỳ Kheo biết tại sao như thế, v Ngi v những con b gi đầu đn cũng giống như chư vị thnh đệ tử A La Hn, sau khi đoạn trừ cc lậu hoặc, cc hữu kiết sử đ hon ton bị đoạn diệt, đ được giải thot nhờ chnh tr.

Cc con b đực lớn v như những vị thnh A Na Hm, đ đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được ha sanh, ở tại đấy nhập Niết-bn, khng cn phải trở lại thế giới ny nữa.

Những con b đực con, lớn, những con b ci con, lớn, giống như vị thnh Tư Đ Hm, đ diệt trừ ba kiết sử, lm giảm thiểu tham, sn, si, chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời ny một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau

Những con b con, nhỏ, những con b con cn b, giống như những vị thnh Tư Đ Hườn, đ diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhất định khng cn đọa vo c đạo, đạt đến chnh gic.

Cn những con b con cn nhỏ, mới sanh, con b ny nhờ chạy theo con b mẹ, vừa chạy, vừa ku, cũng giống như chư vị Tỳ Kheo tuỳ php hnh, tuỳ tn hnh.

Tất cả những bậc thnh đệ tử ny đ lội cắt ngang qua dng sng Ma vương v đến bờ bn kia được an ton.

V Đức Phật kết thc bi kinh  rằng  "Ta kho biết đối với đời ny, kho biết đối với đời sau, kho biết đối với ma giới, kho biết đối với phi ma giới, kho biết đối với tử thần giới, kho biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng, cần phải nghe, cần phải tin nơi Ta, th họ sẽ được hạnh phc, an lạc lu di".

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung34.htm

 


| Trang Phật Học | Trang Văn Học| Trang Y Học |

2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.